Oops! Sorry!!


This site doesn't support Internet Explorer. Please use a modern browser like Chrome, Firefox or Edge.

Izjava o varovanju osebnih podatkov

PREDMET

Uporabnik lahko v primeru, da potrebuje dodatne informacije o delovanju spletne strani ali v zvezi z varovanjem osebnih podatkov, to sporoči preko elektronske pošte: [email protected].

Zavedamo se pomena zasebnosti, zato vse podatke naših uporabnikov skrbno varujemo v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. 

Ustanovitelj spletne strani Risarnica d.o.o. (v nadaljevanju: ustanovitelj) bo osebne podatke uporabljal izključno za lastne potrebe oziroma za namen posredovanja podatkov/informacij oziroma izvedbo storitev, ki jih ob registraciji ali prijavi izbere oziroma poda uporabnik:

  • za pošiljanje novic, obvestil, vabil le prijavljenim preko aplikacije PRIJAVA NA NOVICE (ime in priimek in elektronski naslov)
  • za prijavo na dogodke prijavljenim preko obrazca PRIJAVA NA DOGODEK (ime in priimek, elektronski naslov, naslov, telefon in drugi v prijavnici zahtevani podatki)
  • za urejanje članstva registracija člana preko POSTANI ČLAN (uporabniško ime, ime in priimek, naslov, telefon, elektronski naslov in drugi v prijavnici zahtevani podatki)
  • pošiljanje naročenih izdelkov in računov preko TRGOVINICE (ime in priimek, naslov, elektronski naslov, telefon). 

S tem, ko prek naše spletne strani posredujete svoje osebne podatke, nas pooblaščate, da jih uporabimo za zgoraj navedene namene oziroma namene za katere so bili osebni podatki predani. 

Za točnost podatkov, ki jih vnesete uporabniki, ne odgovarjamo. V primeru, da registrirate drugo osebo, za to odškodninsko odgovarjate in nase prevzemate pasivno legitimacijo v primeru spora.

V kolikor oseba ni polnoletna, potrebuje od staršev ali skrbnikov dovoljenje za posredovanje osebnih podatkov.

Vsebina spletnih strani je avtorsko zaščitena. Vse pravice so pridržane.

Spletna stran, vsi njeni sestavni deli, besedila in slike, so v izključni lasti ustanovitelja, ki je imetnik avtorskih pravic vseh besedil, slik, zvočnih posnetkov in drugih gradiv na spletni strani, razen če ni navedeno drugače.

Uporabnik se zavezuje, da bo informacije uporabljal le za lastne, zakonite namene in jih ne bo distribuiral ali jih na noben način kopiral, shranjeval, posredoval celih ali delov vsebine spletne strani, še posebej tistih, ki so dosegljive le prijavljenim članom. 

Uporabnik se zavezuje, da informacij pridobljenih na spletni strani ne bo posredoval tretjim osebam in da se v krogu tretjih oseb ne bo skliceval na poslovno povezavo s spletno stranjo oziroma ustanoviteljem, v kolikor za to ne pridobi pisnega dovoljenja s strani ustanovitelja.

Kakršnakoli distribucija, objavljanje, spreminjanje informacij, besedil, urejanje slik ali zvočnih posnetkov ali pošiljanje gradiv pridobljenih na spletni strani je brez predhodnega pisnega soglasja avtorja strogo prepovedano, avtor pa bo zoper kršitelja uveljavljal kazensko in materialno odgovornost.

Izjavo o varstvu osebnih podatkov na naših spletnih straneh občasno spreminjamo in dopolnjujemo, zato vas prosimo, da jo preberete vsakokrat, ko nam posredujete svoje osebne podatke. 

Risarnica d.o.o.

Risarnica © 2021 Vse pravice pridržane.