Oops! Sorry!!


This site doesn't support Internet Explorer. Please use a modern browser like Chrome, Firefox or Edge.

Splošna pravila uporabe

Splošna pravila uporabe spletne strani so namenjena vsem in so zavezujoča za vse obiskovalce, uporabnike in registrirane osebe na spletni strani risarnica.si (v nadaljevanju: člani).Spletna stran je last ustanovitelja Risarnica d.o.o., Ulica škofa Maksimilijana Držečnika 6, 2000 Maribor

Vsebina spletnih strani je avtorsko zaščitena. Vse pravice so pridržane. Spletna stran, vsi njeni sestavni deli, besedila, zvočni posnetki in slike so v izključni lasti ustanovitelja, ki je imetnik avtorskih pravic vseh besedil, slik, zvočnih posnetkov in drugih gradiv na spletni strani, razen če ni navedeno drugače.

Uporabnik se zavezuje, da bo informacije uporabljal le za lastne, zakonite namene in jih ne bo distribuiral ali jih na noben način kopiral, shranjeval, posredoval celih ali delov vsebine spletne strani, še posebej tistih, ki so dosegljive le članom.

Kakršnakoli distribucija, objavljanje, spreminjanje informacij, besedil, urejanje slik ali zvočnih posnetkov ali pošiljanje gradiv pridobljenih na spletni strani je brez predhodnega pisnega soglasja avtorja strogo prepovedano, avtor pa bo zoper kršitelja uveljavljal kazensko in materialno odgovornost.

Uporabnik se zavezuje, da informacij pridobljenih na spletni strani ne bo posredoval tretjim osebam in da se v krogu tretjih oseb ne bo skliceval na poslovno povezavo s spletno stranjo oziroma ustanoviteljem, v kolikor za to ne pridobi pisnega dovoljenja s strani ustanovitelja.

Kot uporabnik ste odgovorni za vse aktivnosti opravljene na spletni strani. Ob vsakršni nepooblaščeni uporabi ali utemeljenem sumu, da je to tovrstne uporabe prišlo, morate o tem obvestiti ustanovitelja.

Obiskovalec spletne strani po spletni strani brska anonimno in na lastno odgovornost.

Vsebina spletne strani je informativne narave. Informacije, ki jih pridobi uporabnik spletne strani iz besedil, zvočnih posnetkov, slik in drugega gradiva, ki je objavljen na spletni strani, so namenjene predvsem uporabnikovemu razvoju ustvarjalnosti.

Vsebine spletne strani in dejavnosti ustanovitelja ne spadajo pod uradno priznane izobraževalne programe. Ustanovitelj šteje, da se uporabnik zaveda, da pridobivanje informacij na spletni strani ali s strani ustanovitelja in izvajalcev tega izobraževanja v nikakršni meri ne nadomešča uradno priznanih šolskih programov likovnega pouka. Z udeleževanjem na aktivnostih organiziranih s strani ustanovitelja in uporabo spletne strani se strinjate z zgoraj navedenim in v celoti nase prevzemate vso odgovornost za svojo udeležbo.

Za naročanje novic, obvestil ali izdelkov, priporočilo prijatelju ter pri članstvu v klubu in prijavah na dogodke morate posredovati osebne podatke, za katere odgovarjate, ustanovitelj pa se zaveže, da bo prejete podatke varoval v skladu z varovanjem osebnih podatkov. Ni dovoljeno registrirati druge osebe in za to odškodninsko odgovarjate in nase prevzemate pasivno legitimacijo v primeru spora. Uporabnik se tudi zavezuje, da ne bo skušal pridobiti osebnih podatkov drugih uporabnikov in jih zlorabiti.

Uporaba spletne strani na način, ki bi lahko škodoval delovanju spletne strani, jo preobremenil ali celo onemogočil, je prepovedana. Uporabniku je prepovedano uporabljati sredstva, ki bi lahko motila, onesposobila ali celo škodovala programski in strojni opremi ali telekomunikacijskim napravam ustanovitelja. Pridobivanje gradiva in informacij na spletni strani na kakršenkoli drug način kot na način, ki je predviden s strani ustanovitelja, je prepovedano. Uporabniku je prepovedano ovirati ali onemogočati uporabo spletne strani drugim uporabnikom. V primeru povzročene škode bo ustanovitelj zoper storilca uveljavljal kazensko in materialno odgovornost.

Uporabnik se zaveže, da v svoji komunikaciji ne bo uporabljal groženj, slabšalnega, poniževalnega ali žaljivega načina izražanja.

Ustanovitelj lahko kadarkoli po lastni presoji in brez vnaprejšnjega opozorila začasno oziroma za stalno onemogoči uporabo spletne strani vsakemu uporabniku, ki bi z neprimerno, lažno, žaljivo ali zavajajočo vsebino povzročal ali bi utegnil povzročiti škodo ustanovitelju ali drugi osebi.

Uporabnik se mora zavedati, da: spletne tehnologije za prenos in dostop do vsebin niso 100% zanesljive, za uporabo avdio vsebin potrebuje računalnik s primerno programsko opremo, ustanovitelj ne more zagotavljati delovanja storitev v primeru izpada omrežja, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitev in da v teh primeri ustanovitelj ne prevzema nikakršne odgovornosti.

Spletna stran je praviloma dostopna 24 ur na dan, vse dni v letu. Ustanovitelj si pridržuje pravico do krajših ali daljših ustavitev ali omejitev dostopa do spletne strani zaradi razlogov vzdrževanja, nadgradnje ali zamenjave programske opreme. Ustanovitelj si pridržuje, da posameznemu članu omeji dostop do spletne strani, v kolikor bi bila to posledica njegovega ravnanja na spletni strani, ki bi lahko omadeževalo ime ustanovitelja ali vplivalo na uporabniško izkušnjo drugih članov in obiskovalcev. 

Ustanovitelj se zavezuje, da se bo trudil za ažurnost in pravilnost informacij objavljenih na tej spletni strani, vendar ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala uporabniku v primeru nedelovanja spletne strani, morebitnih netočnih ali nepopolnih informacij, ki bi jih uporabnik pridobil na spletni strani.

V primeru, da bi ustanovitelj na svoji spletni strani navedel naslove drugih spletnih strani, katerih ustanovitelj ni avtor, bo to storil zgolj z namenom, da uporabniku olajša dostop do pridobitve dodatnih informacij, ki so povezane z delovanjem ustanovitelja. V tem primeru ustanovitelj ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov, objavljene informacije ali kakršnokoli škodo, ki bi nastala uporabniku zaradi obiska teh spletnih strani. 

POSEBNA PRAVILA UPORABE SPLETNE STRANI

Posebna pravila uporabe spletne strani, vključno s splošnimi pravili uporabe spletne strani, so namenjena vsem in so zavezujoča za vse člane kluba oziroma tudi za vse osebe, ki se na spletni strani identificirajo.

Prijavijo se lahko samo polnoletne osebe. V kolikor oseba, ki se želi registrirati, ni polnoletna, lahko to storijo starši ali skrbniki.

Glede na želje uporabnika uporabnik ustanovitelju posreduje različno količino osebnih podatkov, za katero se ustanovitelj zavezuje, da jo bo uporabljal zgolj za namen posredovanja naslednjih podatkov/informacij oziroma izvedbo storitev, ki jih uporabnik izbere ob registraciji in so navedeni v izjavi o varovanju osebnih podatkov.

Vse pridobljene osebne podatke v postopku registracije bo ustanovitelj skrbno varoval skladno s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. 

S storitvijo TRGOVINA se uporabnik, ki je naročil izbran izdelek, zaveže, da bo poravnal kupnino, ki je navedena ob naročilu in kasneje v potrdilu naročila, ki ga bo prejel s strani ustanovitelja. V kolikor uporabnik ne zavrne potrdila naročila, ki ga dobi po naročilu na elektronski naslov, ki je bil naveden ob naročilu, se razume, da ni odstopil od naročila in krije vse stroške, ki nastanejo, v kolikor izdelka ne sprejme. Nakup urejajo predpisi, ki urejajo nakup izdelkov in storitev na daljavo. 

S storitvijo PRIJAVA NA DOGODEK se uporabnik, ki se prijavi na posamezni dogodek, zaveže, da bo poravnal prijavnino, ki je navedena v prijavnici na posamezni dogodek. Potrditev udeležbe je plačilo prijavnine. V kolikor ima dogodek omejeno število prijav, se upoštevajo potrjene prijave, ki so izvedene s prijavnim obrazcem in plačilom prijavnine. Samo izpolnjena prijavnica ni vstopnica na dogodek.

Storitev POSTANI ČLAN je namenjena včlanitvi v registrirani del spletne strani. Člani imajo dostop do vsebin na spletni strani, kar je opisano v pravilih kluba. Dostop do teh vsebin imajo samo člani. Vstopanje do vsebin namenjenim članom kluba je nečlanom prepovedano.

Za namen registracije uporabnik potrebuje veljaven elektronski naslov. Za točnost podatkov vnesenih v registracijski obrazec ali za zlorabo elektronskega naslova, ustanovitelj ne prevzema nikakršne odgovornosti. V primeru, da registrirate drugo osebo, za to odškodninsko odgovarjate in nase prevzemate pasivno legitimacijo v primeru spora.

Uporabnik spletne strani z opravljenim postopkom registracije na spletni strani pooblašča ustanovitelja za obdelavo osebnih podatkov in potrjuje, da je seznanjen s pravnim obvestilom, varovanjem osebnih podatkov, temi splošnimi in posebnimi pravili za uporabo spletne strani, da jih v celoti razume, z njimi soglaša in se zaveda obveznosti in posledic, ki iz njih izhajajo.

V primeru, da se že registrirani uporabnik želi odjaviti od brezplačnih storitev, mora to sporočiti ustanovitelju na [email protected] ali preko spletne aplikacije.

V primeru, da že včlanjeni uporabnik želi izstopiti iz registriranega dela spletne strani, mora to sporočiti ustanovitelju preko elektronske pošte [email protected], kjer navede, da želi izstopiti iz registriranega dela spletne strani. Ustanovitelj bo izstop potrdil in že registriranega uporabnika izbrisal iz seznama uporabnikov. Podrobnosti so navedene v pravilih kluba.

Risarnica d.o.o.

Risarnica © 2021 Vse pravice pridržane.